2% ESTE AL TĂU

FIŞA PROGRAMULUI “2% ESTE AL TĂU”

1. Informaţii generale despre program
1.1. Tipul programului: Alte programe
1.2. Denumirea programului: “2% este al tău”
1.3. Beneficiar: Consiliul Director al Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”
1.4. Manager program: Lt. col. (r) psih. pr. Gabriel PETRE
1.5. Membrii echipei: Cpt. Nistor Daniel, reprezentanţii fundaţiei şi/sau responsabilii cu mediul asociativ din structurile Ministerului Apărării Naţionale
2. Descrierea programului
2.1. Obiective
2.1.1. Obiectiv general: promovarea fundaţiei şi creşterea credibilităţii acesteia în scopul strângerii de fonduri necesare îndeplinirii scopului şi obiectivelor specifice.
2.1.2. Obiectiv pe termen lung: desfăşurarea de activităţi specifice pentru colectarea sumelor de bani provenite din direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul anual de către personalul din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi de către alte persoane din afara acestuia.
2.1.3. Obiective specifice:
-identificarea personalului care poate sprijini fundaţia prin această facilitate fiscală;
-informarea personalului cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul fundaţiei şi necesitatea atragerii de fonduri din diverse surse pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor stabilite;
-monitorizarea activităţii de completare a formularelor specifice şi de înaintare a acestora la structurile fiscale abilitate;
- mediatizarea programului.
2.2. Încadrare în timp
2.2.1. Data de începere a programului: 13 mai 2008
2.2.2. Data încheierii programului: nedeterminată
2.2.3. Situaţia curentă a programului: Programul a fost iniţiat în luna mai 2008. Va fi actualizat în permanenţă şi bugetat anual.
2.3. Localizare: Aria de desfăşurare - naţională
2.4. Necesitatea programului: atragerea de fonduri pentru desfăşurarea activităţii fundaţiei şi creşterea credibilităţii acesteia
2.5. Descrierea principalelor activităţi:
-constituirea şi actualizarea bazei de date cu structurile militare din M.Ap.N. şi cu responsabilii cu mediul asociativ din cadrul acestora;
-informarea personalului cu privire la “prevederea 2%” prin elaborarea de materiale specifice, realizarea unor prezentări de către membrii Consiliului Director la sediile structurilor militare, etc.;
-multiplicarea formularelor şi transmiterea acestora la structurile/persoanele interesate;
-verificarea formularelor transmise de membrii şi simpatizanţii fundaţiei şi înaintarea acestora la autorităţile fiscale abilitate;
-informarea personalului cu privire la fondurile colectate prin această facilitate fiscală şi modul de utilizare a acestora;
-mediatizarea programului.
2.6. Impactul estimat al programului:
- promovarea imaginii fundaţiei şi crearea unei relaţii mai strânse cu structurile militare din armată, precum şi cu simpatizanţii din afara acesteia;
- creşterea solidarităţii umane şi a spiritului de caramaderie ostăşească;
- atragerea de fonduri băneşti indispensabile pentru realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei.
- atragerea de noi membri, precum şi de donaţii şi sponsorizări pentru realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei.
2.7. Parteneriat
2.7.1. Parteneriat intern: Ministerul Apărării Naţionale
2.8. Buget estimativ 2012: 1803 lei
3. Anexe
Anexa nr. 1 Documentar cu structurile din Ministerul Apărării Naţionale şi responsabilii cu mediul asociativ din cadrul acestora
Anexa nr. 2 Acţiunile / Activităţile din cadrul programului “2% este al tău”
Anexa nr. 3 Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului “2% este al tău”