2. Descrierea programului

2. Descrierea programului
a. Introducere: Programul se adresează militarilor în rezervă şi/sau în retragere, persoane vârstince, cu sechele post accident vascular cerebral, stări post traumatice şi post operatorii, persoanelor cu dizabilităţi, suferinzilor de Alzheimer şi alte afecţiuni care generaeză şi întreţin deficit motor, precum şi celor care nu mai au familie sau nu mai primesc sprijin familial.
b. Justificare: realizarea obiectivului 4c din statutul fundaţiei privind "înfiinţarea de centre de asistenţă socială şi refacere psihofizică, cămine spital"; îndeplinirea obiectivului strategic asumat de membrii fondatori, membrii consiliului director şi membrii fundaţiei de înfiinţare sau coparticipare la înfiinţarea unui cămin spital; asumarea da către fundaţie şi membrii acesteia, a suferinţei camarazilor care au servit armata româniei şi a responsabilităţii morale de a desfăşura acţiuni umanitare şi acte caritabile în sprijinul acestor militari; dăruirea speranţei camarazilor că vor fi permanent susţinuţi pentru a-şi prezenta nevoile şi interesele; sensibilizare militarilor din forţele terestre de a se implica, prin donaţii şi activităţi voluntare, în fapte altruiste şi acte de caritate pentru camarazii lorîn rezervă (retragere); cultivarea sentimentului de camaraderie, promovarea spiritului de solidaritate şi întrajutorare; socializarea între militarii din centru şi cei în activitate.
c. Scopul programului: realizarea unui centru rezidenţial pentru seniorii militari, modern amenajat şi specializat în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, cu o capacitate de 150-200 locuri.