2.1. Obiective

2.1. Obiective
2.1.1. Obiectiv general: înfiinţarea funcţionarea unui cămin spital destinat miltarilor în rezervă şi în retragere şi membrilor de familie urmaşi ai acestora.
2.1.2. Obiectiv pe termen lung: acumularea de resurse reprezentând 25% din veniturile anuale realizate de fundaţie şi constituirea acestora în depozite la termen care nu pot fi desfiinţate decât cu aprobarea în unanimitate a membrilor fondatori sau ai consiliului director; pregătirea managerului de program prin cursuri pentru formarea de deprinderi, însuşirea de cunoştinţe şi experienţă în administrarea unui asemenea obiectiv de natură economico-caritabilă socială.
2.1.3. Obiective specifice:
- identificarea unui grup ţintă care poate solicita internarea în căminul spital;
- identificarea locaţiilor posibile pentru înfiinţarea centrului/obiectivului;
- simularea funcţionării unei asemenea instituţii nonprofit, pe baza resurselor fundaţiei şi coparticipării beneficiarilor;
- colaborarea cu alte structuri neguvernamentale şi/sau publice pentru realizarea şi funcţionarea căminului;
- realizarea unui ambient plăcut, primitor şi liniştitor, cu dotări neccesare şi moderne;
- crearea de zone de lectură şi socializare, similare ca atmosferă cu cele din mediul militar;
- rezolvarea unui număr cât mai mare de cazuri, în limita resurselor alocate, prin acceptarea unor servicii decente şi respingerea celor de lux, ajutorarea celor care au rămas singuri şi doresc să îşi petreacă timpul într-un mediu familir, între camarazi;
- mediatizarea cazurilor la care s-a intervenit şi a rezultatelor obţinute.