2.2.3. Situatia curenta a prgramului:

Proiectul este în derulare, introspecţie şi implementare, dorindu-se atragerea şi/sau participarea împreună cu alte structuridin mediul asociativ şi/sau militar la realizarea lui. Programul va fi revizuit, actualizat şi bugetat anual, în luna noiembrie, în scopul perfecţionării şi implementării lecţiilor învăţate.