12 May 2018

ANIVERSARE FUNDAȚIE - 10 ANI, 2008-12 Mai-2018

Submitted by ivan.nicolae

ANIVERSARE FUNDAȚIA “SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ”: 10 ANI, 2008-12 Mai-2018

Fundația “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” a luat ființă la data de  12 Mai 2008, la inițiativa de suflet a unui grup de militari de elită – membri fondatori - de la nivelul Statului Major al Forțelor Terestre: Gl. (rtr) Teodor FRUNZETI, Gl.-lt. (rtr) Neculai BĂHNĂREANU, Gl.-mr. (rtr) Ioan GRECU, Col. (rtr) Gheorghe COJOCARU, Lt.col. (r) Gabriel PETRE, Plt. Adj. Pr. Alexandru CIMPOCA și Preot Valentin – Titi LAZĂR. 

 

Activitatea Fundației este coordonată de către Consiliul Director care a fost condus cu profesionalism și realizări remarcabile, până la data de 24.04.2017, de către domnul general – locotenent (rtr.) Neculai BĂHNĂREANU și în prezent este condus de către subsemnatul, în urma alegerii prin vot unanim. 

   

Scopul general al Fundației îl reprezintă: asigurarea suportului social și financiar pentru personalul militar, civil și al familiilor acestuia în activitate, în rezervă, în retragere și la pensie din cadrul Ministerului Apărării Naționale, cu nevoi sociale și medicale, contribuția la cultivarea și dezvoltarea sentimentului de apartenență la sistemul militar, de camaraderie profesională și de armă, dezvoltarea sentimentelor de tradiții, cultură, patriotice, demnitate și dragoste de neam și țară, stimularea motivatiei profesionale, de învățământ și sportive, promovarea spiritului de solidaritate si întrajutorare umană, promovarea imaginii și creșterea prestigiului Armatei României.

 

În mod special și dedicat, Fundația “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” este partener principal, devotat și de nădejde al Statului Major al Forțelor Terestre, având ca obiectiv sprijinirea Forțelor Terestre Române în toate demersurile derulate pentru: creșterea calității vieții personalului militar și civil în activitate, în rezervă și retragere (acţiuni umanitare și caritabile pentru rezolvarea cazurilor medicale şi sociale), promovarea imaginii imaginii Forțelor Terestre Române, acordarea suportului financiar necesar stimulării performanței profesionale, desfășurării activităților de învățământ, sportive, de tradiții militare, cultură și sprijinirea tinerilor de la Casa de Tip Familial (CTF) Corabia.

    

Principalele realizări ale Fundației sunt: implementarea a 12 programe majore în sprijinul militarilor, alocarea a 60% din fonduri în sprijinul a peste 220 de cazuri socio-medicale, obținerea calității de organizație de utilitate publică (HG Nr. 861/06.11.2013), repartizarea folosirii, cu titlu gratuit, a unui sediu social (2016), atragerea a peste 2000 de membri din 34 de județe și municipiul București, realizarea contactului nemijlocit cu peste 3000 de militari și civili din 47 de structuri militare ale Forțelor Terestre, acordarea de premii, în bani, șefilor de promoții din cadrul instituțiilor militare și câștigătorilor diferitelor concursuri profesionale organizate de Forțele Terestre (omul/subofițerul anului, cupa presei la tir, ziua copilului, etc), alocarea de fonduri pentru susținerea militarilor din Teatrul de Operații din Afganistan, promovarea imaginii Forțelor Terestre Române, participarea la toate evenimentele naționale, ale Armatei României și ale Forțelor Terestre desfășurate, sprijinirea tinerilor de la CTF Corabia prin susținerea organizării taberelor de vară și acordarea de cadouri cu ocazia marilor sărbători religioase, în cooperare cu Statul Major al Forțelor Terestre, participarea la protejarea mediului înconjurărtor (amenajare și întreținere parcuri), întreținerea unor monumente și morminte reprezentative, sprijinirea Direcției de Informare și Relații Publice în organizarea taberei anuale a cercetașilor, întărirea cooperării cu Direcția Calitatea Vieții, sprijinirea editării Revisei “România Eroică“ de către Asociația Națională Cultul Eroilor   “Regina Maria“, cooperarea cu alte Instituții, Asociații,  Organizații și Fundații de profil de la nivel național. 

 

Sursele de finanțare ale Fundației sunt: cotizațiile membrilor, redirecționarea a 2 % din impozitul pe venitul din anul precedent, donațiile personalului militar, civil și al e simpatizanților, sponsorizări. Prin conturile Fundației a fost rulată suma de peste 1.500.000 lei.

 

În perioada viitoare ne propunem accelerea eforturilor penru realizarea mai eficientă, cu tranparență, în deplină legalitate și prioritizare a obiectivelor fundamentale ale Fundației: solidaritate şi întrajutorare umană, stimularea performanţelor profesionale, promovarea tradițiilor și culturii militare (Centenarul Marii Uniri și programului Ro Mândria, de recunoaștere a jertfelor eroilor neamului).

 

Vom depune toate eforturile pentru a fi un partener de nădejde pentru toate structurile din Ministerul Apărării Naţionale şi pentru celelalte organizaţii nonguvernamentale care acţionează în beneficiul personalului activ, în rezervă/retragere și îi aşteptăm alături de noi pe toți cei interesați de creşterea calităţii vieţii personalului din Armată.

         

La ceas aniversar, când sărbătorim 10 ani de existență și împliniri, în numele Consiliului Director al Fundației, adresez mulțumiri membrilor fondatori, comenzii Statului Major al Forțelor Terestre și personalului din subordine, îi asigurăm de întreaga noastră prețuire, de sprijinul permanent, de determinarea Fundației în revigorarea și dezvoltarea programelor asumate, de interesul privind întărirea cooperării cu toate instituțiile și structurile interesate în domeniul sprijinului umanitar. 

 

Urez membrilor, susținătorilor şi colaboratorilor noştri, tuturor celor care au crezut în noi şi ne-au acordat susţinerea necesară, precum şi întregului personal din armată, sănătate, viaţă mai bună și cât mai multe satisfacţii, alături de cei dragi!

 

ÎMPREUNĂ, SUNTEM MAI PUTERNICI!

 

LA MULȚI ANI FUNDAȚIEI 

“SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ”

2008-12 MAI-2018!

 

Tags: