Cel mai bun dintre cei mai buni

FIŞA PROGRAMULUI “CEL MAI BUN DINTRE CEI MAI BUNI”

1. Informaţii generale despre program
1.1.Tipul programului: Program cultural si educational
1.2. Titlul programului: ,,Cel mai bun dintre cei mai buni’’
1.3. Beneficiari: elevii, studentii, personalul civil si militar din M.Ap.N cu rezultate deosebite obţinute în diverse domenii de activitate specifice institutiei militare.
1.4. Manager program: gl. mr.(r) Traian NISTOR.
1.5. Membrii echipei: şefii structurilor coordonatoare ale diverselor domenii de activitate specifice institutiei militare, comandantii de garnizoane si/sau comandantii structurilor unde este incadrat personalul beneficiar
2. Descrierea programului
2.1. Obiective
2.1.1. Obiectiv general:
- creşterea gradului de încredere al personalului din armată în instituţia militară în general şi în Forţele Terestre în special;
- stimularea la efort suplimentar a elevilor şi a studenţilor cu capabilităţi deosebite.
2.1.2. Obiectiv pe termen lung:
- plata parţială sau totală a unor cursuri (alte forme de pregatire) parcurse în ţară sau străinătate;
- stimularea tinerilor cu capacităţi intelectuale deosebite şi cu o stare materială modestă.
2.1.3. Obiective specifice:
- identificarea personalului din armată cu rezultate deosebite;
- stabilirea numărului acestora împreună cu reprezentanţii instituţiilor de învătământ şi a marilor unităţi si unităţilor din care fac parte;
- realizarea diplomelor şi a C.E.C.-urilor, conform hotărârii Consiliului Director;
- menţinerea legăturii cu instiţutiile de învătământ, marile unităţi şi unităţi şi stabilirea datei când se vor acorda aceste recompense, de comun acord;
-mediatizarea cazurilor respective.
2.2. Incadrare in timp
2.2.1. Data de incepere a programului: aprilie 2010;
2.2.2. Data incheierii programului: nedeterminata
2.2.3. Situatia curenta a programului: programul este implementat. Va fi revizuit, actualizat şi bugetat anual, în luna noiembrie, în scopul perfecţionării şi implementării lecţiilor învăţate.
2.3. Localizare: sediul fundaţiei şi în instituţiile militare de învăţământ, marile unităţi si unităţi din F.T./armată.
2.4. Necesitatea programului: impulsionarea personalului militar pentru obţinerea rezultatelor superioare în procesul de formare a cadrelor militare sănătoase şi foarte bine pregătite.
2.5. Descrierea principalelor activităţi:
- constituirea şi actualizarea bazei de date cu personalul ţintă;
- menţinerea unei legături permanente cu structurile de învăţământ implicate;
- colaborarea cu structurile de profil din cadrul SMFT sau MApN pentru desfăşurarea unor activităţi specifice;
- atragerea de donaţii şi sponsorizări pentru organizarea şi desfăşurarea programului;
- mediatizarea programului.
2.6. Impactul estimat al programului:
- să stimuleze/informeze militarii pentru a deveni membri ai fundaţiei şi să facă donaţii, inclusiv donaţia de 2%;
- să crescă increderea în instituţia militară;
- să creasca gradul de încredere al personalului militar şi civil din armată în potenţialul fundaţiei;
- cultivarea spiritului competitiv al personalului din armată (elevi, studenţi, cursanţi, personal militar şi civil)
2.7. Parteneriat
2.7.1. Parteneriat intern:
- Statul Major al Forţelor Terestre;
- Academia Fortelor Terestre;
- Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Fortelor Terestre;
- Colegiile Militare Liceale
2.7.2. Parteneriat international: nu este cazul.
2.8. Buget estimativ 2012: 8565 lei
3. Anexe:
Anexa nr. 1 Documentar cu personalul stabilit a fi recompensat;
Anexa nr. 2 Acţiuni/activităţi în cadrul programului ”Cel mai bun dintre cei mai buni”;
Anexa nr. 3 Bugetul de venituri şi cheltuieli al prog