11 May 2017

HOTĂRÂREA NR. 4 /2017

Submitted by baligi.ioan

Consiliul  Director  al  Fundaţiei  “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”, având  în  vedere:
- prevederile  Ordonanţei de Guvern  nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
- Actul  constitutiv şi Statutul Fundaţiei “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul  de  Biruinţă”;
- materialele înscrise la ordinea de zi şi supuse dezbaterii în cadrul   şedinţei   din   data   de   26.04.2017,

 HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1.   Aprobă  alegerea dl.gl.mr.(rz.) Ioan UNGUREANU în funcțía de  Președinte al Consiliului Director.

Art. 2.   Aprobă ca gl.lt.(rz.) dr. Ion UNGUREANU, col.(rz.) Iulian BOERU și             col.(rz.) Ioan BALIGI să aibă acces la conturile fundației înregistrate la BRD.

Art. 3.   Aprobă „Informarea cu  privire  la  resursele fundaţiei existente la data de 31.03.2017”.

Art. 4.   Aprobă informările  prezentate de membrii Consiliului  Director cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul fundaţiei de la ultima şedinţă a Consiliului  Director.

Art. 5.   Aprobă ca, fundația “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” să participe numai la ceremoniile de cinstire a eroilor la care, organizatorul admite depunerea coroanei de flori de către fundație, în cadrul ceremoniei oficiale..

Art. 6.   Aprobă ca, Ziua fundației să fie marcată prin Adunare festivă ce se va desfășura la sediul SMFT și invitarea la activitate a membrilor fondatori, șefului SMFT cu echipa de comandă și principalele funcții de conducere, a colaboratorilor fundației din cadrul SMFT și a șefilor entităților cu care fundația are relații de colaborare.

Art. 7.   Aprobă ca, de Ziua eroilor, fundația “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” să depună cîte o jerbă de flori la mormintele militarilor din Forțele Terestre, căzuți în teatrele de operații, în valoare de câte 80 lei.

Art 8.   Aprobă luarea următoarelor măsuri, în cadrul programelor derulate  în sprijinul personalului din armată: 

I.PROGRAMUL  „SPERANŢĂ  PENTRU  FIECARE„

•cazurile Cap. Mănuță Marian și Plt. adj. pr. Ilie Costel rămân în analiză ulterioară

II.PROGRAMUL „MEREU ÎMPREUNĂ„  

•acordarea unui ajutor financiar familiei defunctului gl.bg. Adrian SOCI în valoare de 1000 lei.

Art. 9.   Aprobă „Informarea cu privire la situaţia  numărului de membri şi a donaţiilor  acestora la 31.03.2017”.

Art.10.   Aprobă 9 (nouă) cereri de înscriere în cadrul fundaţiei : Oprea Anca Ioana, Șaigău Florin, Gorovei Viorel, Iordache Gelu Marius, Arsene Cristian, Scutărașu Florin Costel, Plugaru Gheorghe Gabriel, Crăciunescu Ștefan, Huian Elvis Aurelian

Art. 11.   Aprobă participarea fundației, în cadrul Programului „ZÂMBET DE COPIL„ la activitățile organizate de Direcția informare și relații publice pentru “Tabăra cercetașului 2017”, cu suma de 1000 lei.

Art. 12.   Aprobă neparticiparea fundației la activitățile organizate de UM 02000 Buzău pentru organizarea “Zilei copilului 2017”.

Art. 13.   Prezenta Hotărâre intră în vigoare cu data semnării.

Art. 14.   Consiliul  Director va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

  Bucureşti, 03 aprilie 2017

Tags: 
Fisier atasat: