Impreuna suntem mai puternici

FIŞA PROGRAMULUI “ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI”

1. Informaţii generale despre program
1.1. Tipul programului: Alte programe
1.2. Denumirea programului: Împreună suntem mai puternici
1.3. Beneficiari:
- Consiliul Director al Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”
- Alte organizaţii nonguvernamentale cu scopuri şi obiective similare
- Personalul din Ministerul Apărării Naţionale
1.4. Manager program : Gl.lt. (r) Neculai BĂHNĂREANU
1.5. Membrii echipei:
- Membrii Consiliului Director al fundaţiei şi/sau alte persoane împuternicite în acest sens
2. Descrierea programului
2.1. Obiective
2.1.1. Obiectiv general: optimizarea activităţii fundaţiei prin utilizarea experienţei acumulate de către alte organizaţii similare
2.1.2. Obiectiv pe termen lung: organizarea şi participarea reprezentanţilor fundaţiei la principalele evenimente (simpozioane, mese rotunde, schimburi de experienţă, etc.) organizate de structura de specialitate din M.Ap.N., precum şi de către alte organizaţii.
2.1.3. Obiective specifice:
- identificarea principalelor organizaţii nonguvernamentale din ţară sau străinătate cu scopuri şi obiective similare;
- semnarea de protocoale/parteneriate cu organizaţiile importante identificate;
- stabilirea modalităţilor concrete de colaborare în scopul optimizării suportului acordat personalului din Ministerul Apărării Naţionale.
2.2. Încadrare in timp
2.2.1. Data de incepere a programului: 01.01.2011
2.2.2. Data incheierii programului: nedeterminată
2.2.3. Situatia curentă a programului: Programul a fost aprobat în luna octombrie 2010 şi propus a fi implementat începând cu luna ianuarie 2011. Va fi actualizat permanent şi bugetat anual.
2.3. Localizare: Aria de desfăşurare – naţională şi internaţională

2.4. Necesitatea programului: optimizarea activităţii fundaţiei
2.5. Descrierea principalelor activităţi:
- constituirea şi actualizarea bazei de date cu organizaţiile care au scopuri şi obiective similare;
- stabilirea nivelelor de reprezentare pentru membrii Consiliului Director al fundaţiei şi/sau alte persoane împuternicite în acest sens;
- participarea la simpozioane, conferinţe, mese rotunde etc.;
- semnarea de protocoale/parteneriate cu organizaţiile importante identificate;
- mediatizarea programului.
2.6. Impactul estimat al programului:
- promovarea imaginii fundaţiei şi optimizarea activităţii acesteia;
- creşterea încrederii membrilor fundaţiei în capacitatea acesteia de
a-şi îndeplini scopul şi obiectivele specifice.

2.7. Parteneriat
2.7.1. Parteneriat intern:
- Ministerul Apărării Naţionale
- Organizaţii nonguvernamentale din sfera de competenţă a M.Ap.N.
2.7.2. Parteneriat internaţional: Organizaţii de profil.
2.8. Buget estimativ 2012: 451 lei
3. Anexe:
Anexa nr. 1 Documentar cu organizaţiile nonguvernamentale cu scopuri şi obiective similare.
Anexa nr. 2 Acţiunile, activităţile din cadrul programului „Împreună suntem mai putenici”.
Anexa nr. 3 Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului „Împreună suntem mai putenici”.