26 May 2023

LA MULȚI ANI FUNDAȚIEI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ”- 15 ANI DEDICAȚI MILITARILOR ȘI FTR!

Submitted by ivan.nicolae

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DIRECTOR,CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII ZILEI FUNDAȚIEI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ!”,

15 ANI DEDICAȚI MILITARILOR: 2008-12 MAI-2023

Anul acesta, în data de 12 mai, membrii, colaboratorii, simpatizanții și sponsorii structurii, în strânsă colaborare cu Statul Major al Forțele Terestre Române (S.M.F.T.) sărbătorim 15 ani de la înființarea Fundației ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, ani dedicați militarilor, personalului civil și familiilor acestora.

Inițiativa înființării Fundației, la data de 12 mai 2028, a aparținut unui grup de militari din S.M.F.T., condus de către domnul general Teodor FRUNZETI, șeful S.M.F.T. de atunci: general-locotenent Neculai BĂHNĂREANU, general-maior Ioan GRECU, col. Gheorghe COJOCARU (†), plutonier adjutant principal Alexandru CIMPOCA, preot Valentin-Titi LAZĂR și lt.col Gabriel PETRE.

Obiectivul principal al Fundației îl constituie creșterea calității vieții personalului militar în activitate și în rezervă/retragere și a personalului civil din Forțele Terestre Române (F.T.R.), precum și a familiilor acestora, prin asigurarea suportului financiar, material și social necesar cazurilor medico-sociale și economice identificate.

Specificul Fundației îl reprezintă situația concretă în care beneficiarii prioritari ai programelor Fundației ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință” sunt militarii și personalul civil în activitate, familiile acestora și structurile militare din cadrul F.T.R.

De la înființare și până la data de 23.04.2017, activitățile Fundației au fost conduse de către domnul general-locotenent (rtr) BĂHNĂREANU, actualul președinte al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan CUZA”.

Începând cu data de 24.04.2017, am onoarea ca, în calitate de președinte al Consiliului Director (C.D.)  ales cu unanimitate de voturi, să conduc cu succes acțiunile și destinele Fundației ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, sprijinit nemijlocit  de ceilalți 8 membri ai C.D., foști lucrători, în poziții importante, pe lungi perioade de timp în S.M.F.T.

În perioada scursă de la înființare am obținut rezultate remarcabile, dintre care amintesc: calitatea de Utilitate Publică (H.G. nr. 861/ 06.11.2013), am înregistrat 2071 de membri cotizanți și peste 5000 de simpatizanți și colaboratori; am folosit toate fondurile colectate în beneficiul exclusiv al personalului militar și civil din F.T.R. (costurile necesare funcționării Fundației fiind asigurate prin accesarea sumelor puse la dispoziție de M.Ap.N); avem sediu la căminul militar Crizantema; am executat vizite de informare și ofertare la 90 de structuri militare, în cadrul cărora membrii Fundației au discutat direct cu peste 5,570 de militari și civili; am atras sponsori care ne sprijină nemijlocit și substanțial în îndeplinirea menirii noastre: B.C.R., C.E.C., UBITECH, BIOFARM, T.N.T. Production. Ro.

În cei 15 ani de activitate în slujba militarilor din Forțele Terestre, Fundația a  implementat 11 programe specifice, grupate în 4 domenii:

1. Caritabile și solidaritate, pentru care s-au alocat 70 % din bugetul total- peste 3,450,000.00 lei-, în cadrul a peste 400 de ajutoare medicale și sociale prin sprijinirea a 257 de cazuri socio-medicale din F.T.R., din care 94 cazuri de monitorizare și sprijin a militarilor decedaţi/răniţi în misiuni în Teatrele de Operații (T.O.) și a familiilor acestora, precum și 163 cazuri sociale ale familiilor personalului militar și civil din ţară cu probleme sociale şi medicale deosebite, cu 69 copii si 237 de adulţi; principalii beneficiari au fost elevi, militari și personal civil în activitate și membrii ai familiilor acestora, copiii cadrelor militare și personalului civil; au fost finanțate burse sociale de studii, în folosul elevilor din F.T.R. cu situație socială defavorizată, pe timpul pandemiei de Covid-19; s-au dăruit cadouri copiilor personalului militar și civil cu ocazia sărbătorilor Pascale, Târgului de Crăciun și a zilei copilului; în cooperare cu S.M.F.T., am acordat sprijin tinerilor de la Casa de Tip Familial ”Sfânta Elena”-Corabia, prin finanțarea taberelor de vară anuale, cu caracter de continuitate, în perioada 2009-2022 și achiziția și distribuirea de cadouri cu ocazia sărbătorilor religioase și la nevoie (echipamente electro-casnice, rechizite, îmbrăcăminte);

2. Motivarea performanței profesionale s-a materializat în premierea, cu sume de bani, a șefilor de promoție și a olimpicilor de la Academia Forțelor Terestre, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre și de la Colegiul Național Militar ”Ștefan Cel Mare”, a câștigătorilor competiței “Subofițerul/soldatul anului în FTR” și ai competiției ”Omul anului în F.T.R.”

    3. Promovarea instituției și a tradițiilor militare s-a realizat prin promovarea trecutului glorios al Armatei și a imaginii Forțelor Terestre Române, participarea, în cooperare cu S.M.F.T., la sărbătorirea Zilelor Națională, a Armatei și a Forțelor Terestre, armelor, participarea la ceremonii la monumentele eroilor neamului.

    4. Căminul spital, pentru care se colectează fonduri.

     Pentru buna și fructuoasa cooperare cu personalul F.T.R. și pentru sprijinul determinant acordat Fundației, mulțumesc domnului general-maior Ciprian MARIN, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, conducerii S.M.F.T. -  general-maior Dan CRISTIAN, general-maior Ovidiu-Virgil POP, general de brigadă Bixi-Pompiliu MOCANU, colonel Mihai PÎRVA, colonel Adrian POPESCU -, precum și comenzilor Diviziilor 1 și 4 Infanterie și Diviziei Multinaționale S-E.

Pentru pasiunea, abnegația și profesionalismul aduse la realizarea dezideratelor Fundației, prin acțiuni strict voluntare, neremunerați, cu contribuții financiare și materiale personale, cu consum de resurse, timp, energie și furnizare de expertiză îmi exprim prețuirea și mulțumesc membrilor C.D. (7 rezerviști și 1 ofițer în activitate): colonel (rtr) Iulian. BOERU, colonel (rtr) Ioan MOCAN, colonel (r) Nicolae IVAN, colonel (r) Paul BRATOSIN, colonel (r) Ioan BALIGI, colonel (r) Dorina CONSTANTINESCU, colonel (în activitate) Daniel BANU și maistru militar principal (r) Cătalin PĂDURARU.

Îi felicit, le mulțumesc și să le urez toate cele bune membrilor fondatori ai Fundației și, în special, doamnei Mariana ANCUȚ, preotului militar Valentin LAZĂR pentru cooperarea strânsă în acordarea sprijinului tinerilor de la Căminul de Tip Familial ”Sfânta Elena”-Corabia, precum și domnei P.c.c. Laura NEGRILĂ, administratorul căminului Crizantema, pentru condițiile optime de lucru asigurate.

Prezentem respectul și mulțumirile nostre reprezentanților Ministerului Apărării Naționale cu care lucrăm nemijlocit și de a-l cărui suport ne bucurăm: colonel dr. Claudiu VicențiuTOMA, șeful Direcției Relația cu Paralamentul; colonel Romică STOICA, șeful Direcției Calitatea Vieții; locotenent colonel Magda ȘERBAN/Direcția Calitatea Vieții, colonel Violeta COSTACHE/Direcția Generală Financiar-Contabilă; doamna P.c.c. Irina NEDELCU/Observatorul Militar.

   Ne exprimăm convingerea dezvoltării cooperării și recunoștința pentru sponsorii noștri inimoși: domnii Călin SIMERIA și Mircea TUDORAN/B.C.R., doamna Adina CĂLIN/C.E.C., domnul Cătălin PODARU/UBITECH, doamna Gabriela ORĂȘEANU/BIOFARM și domnul Sebastian TUDOR/TNT Production.ro. Sperăm că vom atrage mai mulți sponsori și sume importante în perioada următoare, în folosul militarilor.

Mulțumim conducerilor structurilor asociative partenere, colaboratorilor noștri, întregului personal al F.T.R. și vă asigurăm de întregul nostru respect și prețuire!

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

LA MULȚI ANI FUNDAȚIEI

             “SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ

           PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

                                          General-locotenent (r) Ion UNGUREANU


 

ACTIVITĂȚI ȘI FESTIVITĂȚI DEDICATE ANIVERSĂRII A 15 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA FUNDAȚIEI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ”

 Pentru sărbătorirea Fundației ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință” la împlinirea 15 ani de la înființare, Conisliul Director, în strânsă cooperare cu conducerea Statului Major al Forțelor Terestre și cu sprijinul sponsorilor B.C.R., C.E.C., UBITECH, BIOFARM și T.N.T. Production.Ro, a.organizat activități de promovare și festivități specifice, astfel:

-      

în perioada 08-12 mai 2023, promovarea structurii și a evenimentului în presa militară;

-      

în data de 17 mai 2023, ZIUA FUNDAȚIEI, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre ce a cuprins prezentarea evoluției, realizărilor și proiectelor viitoare; mesaje și alocuțiuni; conferirea de distincții; cocktail festiv.

Sărbătoarea a fost onorată și s-a bucurat de prezența numeroasă și reprezentativă a unor personalități militare și civile, precum și a personalului Statului Major al Forțelor Terestre.

   În semn de recunoaștere a cooperării excelente și dorind a răsplăti meritele deosebite pentru sprijinul necondiționat, susținut și consistent acordat Fundației “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”în îndeplinirea obiectivelor sale fundamentale-creșterea calității vieții personalului militar și civil al Forțelor Terestre, din prezent și din trecut-, cu prilejul sărbătoririi a 15 ani de la înființare,  președintele Consiliului Director, domnul general-locotenent (r) Ion UNGUREANU a conferitMEDALIA ANIVERSARĂ A FUNDAȚIEI-15 ANI,  PLACHETA FUNDAȚIEI și CARNETUL DE MEMBRU AL FUNDAȚIEI domnului general-maior Ciprian MARIN, șeful Statului Major al Forțelor Terestre.

   În semn de recunoaștere a cooperării excelente și dorind a răsplăti meritele deosebite pentru sprijinul necondiționat, susținut și consistent acordat Fundației “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”în îndeplinirea obiectivelor sale fundamentale-creșterea calității vieții personalului militar și civil al Forțelor Terestre, din prezent și din trecut-, cu prilejul sărbătoririi a 15 ani de la înființare,  președintele Consiliului Director, domnul general-locotenent (r) Ion UNGUREANU a conferit:

- MEDALIA ANIVERSARĂ A FUNDAȚIEI-15 ANI: domnului general-locotenent (rtr) Neculai BĂHNĂREANU, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan CUZA”; domnului general-locotenent Dorin IONIȚĂ, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite; domnului general-maior Radu CIPU, șeful Direcției Generale Juridice; domnului general-maior Ovidiu-Virgil POP, comandantul Comandamentului Componentei Terestre; domnului general de brigadă Florin BARBU, șeful Direcției Operații; domnului colonel Mihai PÎRVA, directorul Statului Major al Forțelor Terestre; domnului colonel dr. Claudiu VicențiuTOMA, șeful Direcției Relația cu Parlamentul; domnului colonel dr. Vasile ENE, locțiitorul șefului Direcției Instrucție și Doctrină; domnului general-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria - reprezentat de colonel (r) Gheorghe MATEESCU, vicepreședinte; domnului general de brigadă (r)Ionel LOȚAN; preotului Valentin-Titi LAZĂR, membru fondator și domnului colonel (r) Dumitru HOARĂ, președintele președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Structurile de Informații ale Armatei.

- PLACHETA FUNDAȚIEI: domnului general-locotenent  Gheorghiță VLAD, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării; domnului general de brigadă Bixi-Pompiliu MOCANU, locțiitorul pentru Resurse al șefului Statului Major al Forțelor Terestre; domnului colonel Georgel FLORESCU, șeful serviciului Financiar din Statul Major al Forțelor Terestre.

- TROFEUL FUNDAȚIEI:domnului colonelAdrian POPESCU, locțiitorul pentru Operații și Instrucție al șefului Statului Major al Forțelor Terestre; doamnei locotenent-colonelMagda ȘERBAN/Direcția Calitatea Vieții; domnului locotenent-colonel (r) Gabriel PETRE, membru fondator; doamnei P.c.c. Laura NEGRILĂ/administrator cămin Crizantema;  domnului Călin SIMERIA/ B.C.R.- sponsor; doamnei Adina CĂLIN/C.E.C.-sponsor și domnului Sebastian TUDOR/TNT Production.Ro-sponsor.

     În semn de apreciere și recunoaștere a meritelor deosebite ale Fundației în acordarea sprijinului personalului militar și civil în activitate, în rezervă, în retragere și la pensie domnul general-locotenent Dorin IONIȚĂ, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite a conferit Fundației ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință” EMBLEMA DE ONOARE A COMANDAMENTULUI FORȚELOR ÎNTRUNITE.

     În semn de apreciere a excelentei cooperări și de recunoaștere a meritelor deosebite ale Fundației în acordarea sprijinului personalului militar și civil în activitate, în rezervă, în retragere și la pensie domnul general-locotenent (rtr) Neculai BĂHNĂREANU, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere a conferit Fundației ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință” EMBLEMA DE ONOARE A ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI  ÎN RETRAGERE ”ALEXANDRU IOAN CUZA”. 

    Dorind a răsplăti meritele pentru sprijinul acordat personalului, pentru contribuția adusă la ridicarea prestigiului Forțelor Terestre și promovarea imaginii instituției militare, domnul general-maior Ciprian MARIN, șeful Statului Major al Forțelor Terestre a conferit EMBLEMA DE MERIT PARTENER PENTRU APĂRAREA, CLASA A III-A membrilor Consiliului Director: domnului general-locotenent (r) Ion UNGUREANU,  domnului colonel (rtr) Iulian BOERU; domnului colonel (rtr) Ioan MOCAN; domnului colonel (r) Nicoale IVAN; domnului colonel (r) Paul BRATOSIN și domnului colonel (r) Ioan BALIGI.

Mulțumim distinșilor invitați pentru aprecierile sincere și mobilizatoare, îi asigurăm că ne vom dărui toate resursele îndeplinirii obiectivelor și contăm pe sprijinul domniilor lor, cu și mai multă detereminare și impact.

 

            LA MULȚI ANI  FUNDAȚIEI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE,

 PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ”!

 

                SĂNĂTATE, BUCURII, PACE, ÎMPLINIRI ȘI LA MULȚI ANI MEMBRILOR, COLABORATORILOR, SIMPATIZANȚILOR ȘI SPONSORILOR FUNDAȚIEI!

Cu respect și prețuire, 

Colonel (r) Nicolae IVAN

Director de Relații Publice, 

Fundația ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”