Mereu impreuna

FIŞA PROGRAMULUI“MEREU ÎMPREUNĂ”

1. Informaţii generale despre program
1.1. Tipul programului: Program social – umanitar
1.2. Denumirea programului: ,, Mereu împreună ’’
1.3. Beneficiari:
- militarii răniţi în teatrele de operaţii care au nevoie de asistenţă medicală şi psihologică de specialitate, asistenţă socială provizorie sau limitată în timp, alte nevoi determinate de gradul de invaliditate;
- membrii de familie ai militarilor decedaţi în teatrele de operaţii care nu au suficiente resurse pentru rezolvarea unor probleme sociale, sunt în suferinţă fizică şi prin ajutorul acordat pot fi rezolvate problemele menţionate mai sus.
1.4. Manager program: Col. (r) Iulian BOERU
1.5. Membrii echipei: Structura medicală şi de asistenţă psihologică din Statul Major al Forţelor Terestre; locţiitorii comandaţilor unităţilor de unde provin militarii răniţi, militarii care fac parte din grupul “Responsabil pentru relaţiile cu mediul asociativ”.
2. Descrierea programului
2.1. Obiective
2.1.1. Obiectiv general:
- desfăşurarea unor acţiuni umanitare în sprijinul militarilor răniţi în teatrele de operaţii, aflaţi în nevoie; dăruirea speranţei pentru ameliorarea suferinţelor acestora;
- sensibilizare militarilor din Forţele Terestre pentru a se implica, prin donaţii şi activităţi voluntare, în fapte altruiste şi acte de caritate.
2.1.2. Obiectiv pe termen lung: acordarea de ajutoare materiale prin procurarea de proteze, orteze, medicamente şi alte articole necesare îngrijirii sănătăţii, prestarea serviciilor de îngrijire pentru cei care au nevoie de acestea.
2.1.3. 2.1.3. Obiective specifice:
- identificarea militarilor/membrilor de familie şi acţiunilor caritabile, care pot determina rezolvarea/atenuarea suferinţelor şi/sau nevoilor sociale;
- achiziţionarea serviciilor medicale şi aparatelor ajutatoare;
- menţinerea legăturii cu militarii suferinzi;
- plata parţială sau totală a unor servicii medicale care pot elimina sau atenua suferinţa, respectiv a unor intervenţii prescrise de specialişti;
- rezolvarea unui număr cât mai mare de cazuri, în limita fondurilor avute la dispoziţie, în principal prin ajutorarea celor care nu au alte resurse;
- mediatizarea cazurilor pentru care s-a intervenit şi a rezultatelor obţinute.
2.2. Incadrare in timp
2.2.1. Data de incepere a programului: 01 februarie 2009.
2.2.2. Data incheierii programului: 31 decembrie 2012
2.2.3. Situatia curenta a programului: programul este în curs de implementare. Va fi revizuit, actualizat şi bugetat anual.
2.3. Localizare: teritoriul naţional şi, în anumite situaţii, instituţiile medicale din afara teritoriului naţional unde sunt internaţi militarii răniţi.
2.4. Necesitatea programului: sprijinirea militarilor răniţi în teatrele de operaţii, ai membrilor lor de familie şi a membrilor de familie ai militarilor decedaţi în teatrele de operaţii, pentru rezolvarea/atenuarea suferinţei lor cu ajutorul camarazilor din Forţele Terestre.
2.5. Descrierea principalelor activitati:
- constituirea bazei de date cu militarii răniţi, aflaţi în nevoie şi/sau suferinţă si cu membrii de familie ai acestora, respectiv ai celor decedaţi în teatrele de operaţii din afara teritoriului naţional;
- vizitarea în scop de documentare a militarilor, împreună cu reprezentanţii unităţii, pentru evaluarea nevoilor şi pentru cunoaşterea realizărilor;
- analiza şi formularea de recomandări pentru fiecare caz în parte;
- intervenţia la alte structuri pentru solicitarea de ajutoare sau servicii;
-încurajarea beneficiarului ajutorului pentru a fi coparticipant la acţiune;
- achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru cei care le solicită şi sunt îndreptăţiţi să le primească;
- ajutorarea familiilor militarilor decedaţi, dacă sunt în nevoie socială temporară, datorită unor cauze independente de voinţa lor.
2.6. Impactul estimat al programului:
- să stimuleze/informeze militarii pentru a deveni membri ai fundaţiei şi să facă donaţii, inclusiv 2% din impozitul pe venit;
- să determine creşterea solidarităţii umane şi a spiritului de camaraderie ostăşească;
- sensibilizarea militarilor din Forţele Terestre pentru implicarea, prin donaţii şi activităţi voluntare, în fapte altruiste şi acte de caritate şi manifestarea iubirii şi compasiunii pentru cei aflaţi în suferinţă;
- să creasca gradul de încredere al personalului militar şi civil din armată în potenţialul fundaţiei.
2.7. Parteneriat
2.7.1. Parteneriat intern: Statul Major al Forţelor Terestre; Comandamentele Diviziilor 1, 2 şi 4, comandanţii unităţilor militare, persoane fizice şi juridice care doresc să facă acte de caritate prin donaţii, sponsorizări, servicii.
2.7.2. Parteneriat international: nu este cazul.
2.8. Buget estimativ 2012: 15327 lei
3. Anexe:
Anexa nr. 1: Documentar cu militarii răniţi şi decedaţi în teatrele de operaţii;
Anexa nr. 2: Acţiuni/activităţi în cadrul programului ”Mereu împreună”;
Anexa nr. 3: Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului ”Mereu împreună”;
Anexa nr. 4 : Condiţii, criterii şi punctaje de analiză unitară a dosarelor cu cazurile sociale;
Anexa nr. 5: Dosarele cazurilor sociale care fac obiectul prezentului program.