12 May 2017

MESAJUL PREŞEDINTELUI FUNDAŢIEI

Submitted by ivan.nicolae

MESAJUL PREŞEDINTELUI FUNDAŢIEI “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” cu ocazia sărbătoririi ZILEI FUNDAŢIEI - 12 MAI 2017

 

    Începând cu anul 2009, sărbătorim ziua FUNDAŢIEI “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”. Astăzi, 12 Mai 2017, aniversăm 9 ani de împliniri deosebite ale organizaţiei, moment precedat de evenimente istorice profunde ale neamului românesc: aniversarea Zieli Independenţei - 140 de ani (9 Mai 1877), Zilei Regalităţii  (10 Mai 1881), Zilei Victoriei Împotriva Nazismului (9 Mai 1945) şi Zilei Europei (9 Mai 1950). 

    Fundaţia a luat naştere la data de 12 Mai 2008, la iniţiativa de suflet a unui grup de militari de elită – membri fondatori - de la nivelul Statului Major al Forţelor Terestre, al cărei Consiliu Director a fost condus cu profesionalism şi realizări remarcabile, de către domnul general – locotenent (rtg.) Neculai BĂHNAREANU, până la data de 24.04.2017.

    Obiectivul fundamental al Fundaţiei îl constituie acţiunile umanitare şi caritabile desfăşurate pentru rezolvarea cazurilor medicale şi sociale ale camarazilor noştri.

    Principalele realizări ale fundaţiei sunt: implementarea a 12 programe şi proiecte majore, alocarea a 60% din fonduri în sprijinul a peste 215 de cazuri socio-medicale, obţinerea calităţii de organizaţie de utilitate publică (2013), repartizarea folosirii cu titlu gratuit a unui sediu social adecvat (2016), acţiuni diverse de cooperare intra-ministerială, inter-instituţională şi inter-agenţii, de promovare, comunicare şi informare a tuturor celor interesaţi.

    În numele Consiliului Director, cu recunoştinţă mulţumesc membrilor fondatori, domnului general – locotenent (rtg.) Neculai BĂHNAREANU, conducerii Ministerului Apărării Naţionale, comenzii Statului Major al Forţelor Terestre şi personalului din subordine, asociaţiilor similare cu care cooperăm, tuturor membrilor şi susţinătorilor noştri, pentru sprijinul determinant acordat în îndeplinerea obiectivelor fundaţiei.

    În acelaşi timp vă asigurăm de întreaga noastră preţuire, de sprijinul permanent, de determinarea Fundaţiei de a dezvolta programele asumate, de interesul privind întărirea cooperării cu toate instituţiile şi structurile interesate în domeniul sprijinului umanitar. 

    Vom depune toate eforturile pentru a fi un partener de nădejde pentru toate structurile din Ministerul Apărării Naţionale şi pentru celelalte organizaţii nonguvernamentale care acţionează în beneficiul personalului activ, în rezervă/retragere şi îi aşteptăm alături de noi pe toţi cei interesaţi de creşterea calităţii vieţii personalului din armată.

    Cu acest prilej urez membrilor, susţinătorilor şi colaboratorilor noştri, tuturor celor care au crezut în noi şi ne-au acordat susţinerea necesară, precum şi întregului personal din armată, sănătate, viaţă mai bună şi cât mai multe satisfacţii, alături de cei dragi.

   Purtaţi în suflet lumina credinţei şi convingerea că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, ne va călăuzi paşii spre izbândă!

   LA MULŢI ANI FUNDAŢIEI “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”!

PREŞEDINTE
 Gl. lt. (r.)
  dr. Ion UNGUREANU