20 Apr 2017

MESAJUL PREȘEDINTELUI FUNDAŢIEI cu ocazia sărbătoririi ZILEI FORŢELOR TERESTRE

Submitted by baligi.ioan

În fiecare an, la 23 aprilie, în calendarul creştin-ortodox, se prăznuiește Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, patronul spiritual al Forţelor Terestre Române.

Această mare sărbătoare are semnificaţia dreptății, dăruirii, sacrificiului de sine și a iubirii profunde pentru neam şi ţară, pe care ostaşul român o poartă în suflet.

Astăzi, de Ziua Forţelor Terestre Române, zi cu valoare de referință în istoria şi conștiința poporului român, rememorăm, cu pioșenie și recunoștință, faptele de arme ale ostaşilor români, epopeea eroilor căzuţi la datorie, de-a lungul timpului, pentru apărarea fiinţei naţionale şi a gliei strămoşeşti, pentru libertatea şi siguranţa noastră, pentru păstrarea identităţii şi independenţei României.

Forțele Terestre au contribuit și contribuie semnificativ la integrarea în NATO, la promovarea imaginii Armatei României și a țării noastre, prin îndeplinirea unor misiuni de mare importanță în teatrele de operații, prin participarea la multitudinea de exerciții multinaționale, în țară și în străinătate, prin realizarea programelor de modernizare și înzestratre a structurilor și, mai ales, prin profesionalismul dovedit și recunoscut de către partenerii și aliații nostri.

În prezent, Forțele Terestre nu reprezintă numai cea mai numeroasă categorie de forțe a Armatei României, ci și una cu pregătire profesională de excepție și dotare modernă, fiind oricând gata pentru îndeplinirea, decisivă și determinantă, a oricărei misiuni încredințate.

Dragi camarazi, vă asigurăm de respectul și considerația noastră, de sprijinul permanent, precum și de încrederea necondiționată în competenţa şi curajul de care daţi dovadă.

În numele Consiliului Director al Fundației “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”– partener principal, devotat și de nădejde al Statului Major al Forțelor Terestre în domeniul calității vieții personalului, asigurării sprijinului umanitar, social și medical al personalului militar, civil și al membrilor familiilor acestora – vă felicit, vă adresez sincere mulțumiri pentru modul exemplar în care vă îndepliniți misiunea, vă doresc sănătate, bucurii și realizarea tuturor dezideratelor profesionale și familiale.

Totodată, reiterez rugămintea de a continua să ne sprijiniți în demersurile noastre pentru dezvoltarea solidarității camaraderești și promovarea imaginii Forțelor Terestre.

Purtaţi în suflet lumina credinţei şi convingerea că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, ne va călăuzi paşii spre izbândă!

 

La mulți ani, Forțelor Terestre Române!

Cu deosebit respect și prețuire,

PREŞEDINTE  
Gl.lt. (rtg.)  Neculai  BĂHNĂREANU