21 Apr 2017

MESAJUL PREȘEDINTELUI FUNDAŢIEI cu ocazia sărbătoririi ZILEI INFANTERIEI ROMÂNE la 187 ani

Submitted by baligi.ioan

INFANTERIA ROMÂNĂ, “regina bătăliilor”, a fost și a rămas cea mai numeroasă, completă și complexă armă a oștirii române, capabilă să angajeze, să desfășoare și să desăvârșească lupta. 

La 30 aprilie 1830, după semnarea Tratatului de a Adrianopol, a fost emis actul oficial de naștere a infanteriei, prin care s-a hotărât “formăluirea, în Valahia, a 6 escadroane pedestrime și 6 escadroane călărime …….”, din care au fost create 3 regimente (București, Ploiești și Craiova). În Moldova, dintr-un batalion de infanterie și 1 escadron de cavalerie, s-a înființat primul regiment mixt, la Iași. 

Progresul real și consistent al Infanteriei s-a realizat după Unirea Prinicipatelor române de la 1859 când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a dat organismului militar denumirea de “Armata Română”, regimentele de infanterie fiind încadrate, dotate și instruite modern, cu sprijinul Franței și al Angliei.

Infanteria română a participat la toate evenimentele semnificative ale istoriei României, pe teritoriul național și în teatrele de operații, evoluând și modernizându-se permanent ca încadrare (de la un efectiv de 10.848 de militari - în anul 1864, la 222.000 militari - în anul 1917), instruire (pe niveluri, etape și obiective), organizare (batalioane, regimente, brigăzi, divizii) și dotare (sisteme de luptă).

Infanteria, armă cu tradiții glorioase, a dat un greu tribut de sânge pentru apărarea țării, s-a acoperit de glorie și a contribuit decisiv la dezvoltarea conceptului de Armata Terestră.

Astăzi, infanteria română constituie arma de bază a Forțelor Terestre, cu o contribuție semnificativă la promovarea imaginii și integrarea acestora în NATO, reprezintă o forță credibilă, descurajantă și interoperabilă cu structuri similare ale armatelor aliate și partenere, cu rol hotărâtor și capabilă de îndeplinirea întregului spectru de misiuni, specifice spațiului de luptă integrat actual.

În prezent, continuă procesul de modernizare a structurilor de infanterie, pe toate palierele: resurse umane,  organizare, concepție de instrucție și exerciții (interarme, integrate, întrunite, multinaționale), programe de înzestrare (vehicule de luptă și sisteme de armament moderne). 

Cea mai de preț resursă a infanteriei o constituie personalul care și–a dovedit profesionalismul, și-a câștigat prestigiul și recunoașterea internațională, prin gradul de implicare în îndeplinirea misiunilor.

Dragi infanteriști, astăzi, când sărbătorim 187 de ani de existență, tradiții și evoluții ale Infanteriei române moderne, în numele Fundației “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” vă mulțumesc pentru eforturile depuse, vă felicit pentru modul exemplar în care vă îndepliniți misiunea, vă asigur de respectul nostru, vă doresc sănătate, bucurii și realizarea tuturor aspirațiilor dumneavoastră. 

Așa să ne ajute Dumnezeu!

La mulți ani, INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE!

Cu deosebit respect și prețuire,

PREŞEDINTE  
Gl.lt. (rtg.)  Neculai  BĂHNĂREANU