Obiectivele fundaţiei

a) Promovarea valorilor civice ale statului de drept si intarirea relatiilor societatii civile cu armata;

b) Promovarea spiritului de solidaritate şi întrajutorare umană prin desfăşurarea de activităţi caritabile şi umanitare, organizarea de acţiuni de colectare de fonduri în vederea realizării scopului şi obiectivelor fundaţiei, precum şi prin extinderea activităţii de voluntariat;

c) Elaborarea programelor pentru desfăşurarea unor servicii sociale privind protecţia persoanelor aflate în nevoie socială; înfiinţarea/participarea la infiinţarea de centre de asistenţă socială, baze de recuperare şi refacere psihofizică, camine spital etc. sau realizarea unor parteneriate cu alte structuri care au înfiinţat obiective similare, in functie de nevoile personalului din Ministerul Apararii Naţionale;

d) Promovarea şi susţinerea iniţiativelor privind cultivarea şi dezvoltarea sentimentului de camaraderie profesională şi de armă, readucerea în conştiinţa cetăţenilor a sentimentelor de adâncă recunoştinţă faţă de eroii şi martirii neamului, stimularea motivaţiei profesionale, a performanţei şcolare şi profesionale în domeniul militar, lărgirea orizontului tehnico-ştiinţific şi cultural al personalului, desfăşurarea de activităţi sportiv-recreative;

e) Ajutorarea centrelor de plasament, caselor de tip familial, căminelor spital, centrelor de servicii sociale etc. care sunt în responsabilitatea benevolă a structurilor din Ministerul Apărării Naţionale;

f) Refacerea şi menţinerea echilibrului moral - religios al personalului din cadrul instituţiei militare.

g) Promovarea şi întretinerea colaborării în plan ştiintific şi practic cu asociaţii, fundaţii şi alte instituţii din ţară şi străinătate pentru realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei.

h) Instituirea premiului Fundatiei "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta" - premiu ce se va acorda anual la cel mult trei persoane care s-au distins prin profesionalism si comportament civic exemplar, precum si prin activitatea depusa pentru realizarea scopului si obiectivelor fundatiei.