20 Apr 2018

ZIUA FORŢELOR TERESTRE-2018

Submitted by ivan.nicolae

MESAJUL PREȘEDINTELUI FUNDAŢIEI "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" cu ocazia sărbătoririi ZILEI FORŢELOR TERESTRE-2018

Anual, la 23 aprilie, odată cu prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, aniversăm Ziua Forțelor Terestre Române care au contribuit decisiv, cu eroism și mari jertfe de sânge, la toate momentele și etapele de referință din istoria poporului român, pentru apărarea fiinţei naţionale, pentru libertate, păstrarea identităţii şi independenţei României.
În prezent, Forțele Terestre se bucură de recunoașteri și aprecieri deosebite, la nivel național și internațional, prin standardele de excepție ale pregătirii profesionale, dăruirea, loialitatea față de poporul român, dârzenia și curajul personalului, în cadrul misiunilor în teatrele de operații și în cadrul exercițiilor multințaionale, și se află într-un proces accelerat de realizare a  capabilităților operaționale, de modernizare și înzestrare.
La ceas aniversar ne exprimăm, cu pioșenie, recunoștința veșnică pentru erosimul înaintașilor din Forțelor Terestre, dovedit de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă și asigurăm personalul Forțelor Terestre de azi, de respectul profund și considerația noastră, de sprijinul permanent, precum și de încrederea necondiționată în competenţa, loialitatea şi curajul acestuia.
În acest an, cooperarea bilaterală s-a dezvoltat semnificativ, astfel încât, cu sprijinul comenzilor Statului Major al Forțelor Terestre, ale Diviziilor și ale structurilor din subordine, personalul Fundației a vizitat 47 de structuri militare și a interacționat cu peste 3000 de militari și civili, în misiunea de prezentare a ofertei platformei noastre.
Dragi camarazi, vă adresăm mulțumiri sincere pentru sprijinul substanțial acordat Fundației în vederea îndeplinirii menirii acesteia, dedicată exclusiv sprijinirii personalului militar și civil din cadrul Forțelor Terestre, de asigurare a suportului financiar și material în soluționarea cazurilor socio-medicale și de dezvolatare a solidarității camaraderești.
Cu ocazia aniversării Zilei Forţelor Terestre Române, în numele Consiliului Director al Fundației “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”– partener principal, devotat și de nădejde al Statului Major al Forțelor Terestre în domeniul calității vieții, – adresez personalului Forțelor Terestre Române felicitări, succes, urări de sănătate, bucurii, fericire și realizare a tuturor dezideratelor profesionale și familiale.
Îmi exprim convingerea în continuarea sprijinirii Fundației de către Forțele Terestre.
Purtaţi în suflet lumina credinţei şi convingerea că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, ne va călăuzi paşii spre izbândă!

LA MULȚI ANI FORȚELOR TERESTRE ROMÂNE!

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR
General-locotenent (r) dr. Ion UNGUREANU